Portal informacyjno-historyczny

Kategoria

I RP – rocznice - strona 2

11/12 września 1656 r.: szczytowe osiągnięcie wojsk polskich w czasie potopu szwedzkiego. Dysproporcja sił wynosiła aż 6 do 1 na korzyść Szwedów!

w I RP/I RP - rocznice

Szczytowym osiągnięciem wojsk polskich w czasie szwedzkiego potopu była bitwa, która uległa niemal całkowitemu zapomnieniu. Doszło do niej w nocy z 11 na 12 września 1656 roku we wsi Lubrze…

Czytaj dalej

10 września 1526 roku: Mazowsze włączone do Królestwa Polskiego. Podejrzewano otrucie dwóch ostatnich władców

w I RP/I RP - rocznice

Mazowsze przez długi czas było odrębnym księstwem, nienależącym do Korony Polskiej. Początków tego należy szukać w okresie rozbicia dzielnicowego. Po koronacji Władysława Łokietka (1320) ziemie mazowieckie pozostały nadal pod władzą…

Czytaj dalej

9 września 1475 roku ukazała się pierwsza książka w języku polskim

w I RP/I RP - rocznice

9 września 1475 roku ukazał się pierwszy druk w języku polskim. Z dr. Henrykiem Bułhakiem rozmawia Wojciech Kozłowski.

Czytaj dalej

Bitwa pod Chocimiem – najazd zatrzymany i ogromne straty tureckie. „Sułtan Osman II rozpłakał się z bezsilności”

w I RP/I RP - rocznice

W dniach 2 września – 9 października 1621 rozegrała się bitwa pod Chocimiem, dzięki której udało się zatrzymać ofensywę turecką na ziemie Rzeczypospolitej. Jak wyglądała ostatnia batalia stoczona przez Jana Karola…

Czytaj dalej

6 września 1503 r., czyli jak powstała Ostra Brama. Skąd pochodzi nazwa oraz o jednej z największych świętości dla litewskich katolików

w I RP/I RP - rocznice

Ostra Brama w Wilnie powstała jako Brama Miednicka, stanowiąc część zespołu murów obronnych wzniesionych w latach 1503-1522 z inicjatywy króla Aleksandra Jagiellończyka, a później Zygmunta Starego. 6 września 1503 r.…

Czytaj dalej

29 sierpnia 1526: symboliczny koniec potęgi dynastii Jagiellonów

w Historia Węgier/I RP - rocznice

29 sierpnia 1526 r.: Śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem. Śmierć króla spowodowała, że wkrótce ziemie Czech i północno-zachodnich Węgier dostały się pod panowanie Habsburgów. Data ta uznawana jest za symboliczny…

Czytaj dalej

26 sierpnia 1671 r.: błyskotliwe zwycięstwo Jana III Sobieskiego. Jego sukcesy nie zostały wykorzystane z winy dworu

w I RP - rocznice

Od 1659 r. trwała wojna polsko-rosyjska, a przedmiotem sporu była między innymi Ukraina. W grudniu 1666 r. wojsko kwarciane zostało rozbite przez Kozaków pod dowództwem Piotra Doroszenki, który rok…

Czytaj dalej

24 sierpnia 1675 – zwycięstwo „fałszywej husarii. Niezwykły fortel Jana III Sobieskiego

w I RP/I RP - rocznice

Zwycięstwo Jana Sobieskiego pod Chocimiem przyniosło mu królewską koronę, ale nie zażegnało zagrożenia tureckiego. Nowo wybrany monarcha ruszył w pole, ponieważ próby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Wysoką Portą spełzły na niczym.…

Czytaj dalej

Jak władcy Polski chronili Żydów przed oskarżeniami o mord rytualny

w Historia Żydów/I RP - rocznice
Rycina mająca przedstawiać historię Szymona z Trydentu, autorstwa Hartmanna Schedelsa (1493) Rycina mająca przedstawiać historię Szymona z Trydentu, autorstwa Hartmanna Schedelsa (1493)

5 lipca 1576: dekret Stefana Batorego chroniący Żydów

Czytaj dalej

20 czerwca 1624 bitwa pod Martynowem. Całkowity pogrom Tatarów

w I RP - rocznice
Józef Brandt, Odbicie jasyru. Józef Brandt, Odbicie jasyru.

Na polach pomiędzy Haliczem, Martynowem a Bołszowcem doszło do bitwy zakończonej całkowitym pogromem Tatarów dowodzonych przez Kantymira.

Czytaj dalej

11 maja 1573 pierwsza wolna elekcja. Takich scen nie widziała Europa

w I RP/I RP - rocznice
„Potęga Rzeczpospolitej. Elekcja” według Jana Matejki „Potęga Rzeczpospolitej. Elekcja” według Jana Matejki

11 maja 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą wybrano na króla Henryka Walezego. Nie była to jednak elekcja spokojna. W czasie wyborów Rzeczpospolita stanęła w obliczu wojny domowej.

Czytaj dalej

9 maja 1794 skazano na karę śmierci targowiczan

w I RP - rocznice
Jan Piotr Norblin - rysunek "Wieszanie zdrajców" Jan Piotr Norblin - rysunek "Wieszanie zdrajców"

17 kwietnia w Warszawie wybuchło powstanie, a władzę przejęła podporządkowana Kościuszce Rada Zastępcza Tymczasowa. Wkrótce lewicowe siły polityczne w obozie powstańczym zdołały podburzyć mieszkańców stolicy do radykalnego rozprawienia się…

Czytaj dalej

6 maja 1686 r.: Pokój Grzymułtowskiego, czyli Rzeczpospolita zrzeka się Lewobrzeżnej Ukrainy, Smoleńszczyzny….

w I RP - rocznice
Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w 1686 roku Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w 1686 roku

W wyniku walnego zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem powstała szeroka koalicja pod patronatem papieża Innocentego XI zwana Świętą Ligą.

Czytaj dalej

3 maja 1791 uchwalono Konstytucję. Dlaczego porwała naród

w I RP - rocznice
Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek Jana Piotra Norblina Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek Jana Piotra Norblina

Witaj Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj! – pisał w obozie pod Kałuszynem Rajnold Suchodolski, poeta, żołnierz Powstania Listopadowego. W czasie Powstania Styczniowego wspomnienie Majowej Jutrzenki było inspiracją do walki,…

Czytaj dalej

Idź na górę