Wielki Głód widziany z bliska – wstrząsające zdjęcia tragedii zgotowanej milionom własnych obywateli przez Sowietów [foto]

w Bez kategorii/Historia na zdjęciach i filmach


Zachęcamy do obserwowania strony na Twitterze

Przed rewolucją bolszewicką ziemie ukraińskie były najważniejszym źródłem żywności w imperium rosyjskim. W latach 1917–1921 w całej Rosji bolszewicy realizowali politykę komunizmu wojennego, polegającą między innymi na drastycznych rekwizycjach płodów rolnych i żywności chłopom. Doprowadziła ona do ruiny gospodarczej kraju, obok wojny domowej i klęski suszy była przyczyną wybuchu głodu w latach 1921–1923.

Dramatyczna sytuacja gospodarcza i bunty przeciw bolszewikom skłoniły Lenina do zmiany taktyki. W marcu 1921 r. Lenin ogłosił tzw. nową politykę ekonomiczną (NEP). Wieś otrzymała nieco swobody ekonomicznej. Sytuacja gospodarcza na Ukrainie, jak i w całym Związku Sowieckim, uległa poprawie i nic nie wskazywało na to, że kierownictwo partii komunistycznej powróci do dawnej polityki gospodarczej i doprowadzi kraj do ponownego upadku ekonomicznego.

Jednak na początku 1928 r. w ZSRS pojawiły się bardzo poważne trudności ze skupem zboża. Bolszewicy ustanowili bardzo niskie ceny urzędowe na produkty żywnościowe, chłopi nie chcieli sprzedawać zboża państwu. Woleli je sprzedać na wolnym rynku, gdzie ceny były kilkakrotnie wyższe od państwowych. Zboże było niezbędne dla wyżywienia ludności miast, a ponadto było głównym sowieckim towarem eksportowym, za który można było kupować artykuły przemysłowe i maszyny niezbędne do proklamowanego wówczas uprzemysłowienia kraju. Stojący na czele państwa Józef Stalin uznał, że jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie kolektywizacja rolnictwa (motywowana ideologicznie próba zniszczenia warstwy chłopskiej, poddania jej władzy państwa, zamienienia posiadaczy w robotników rolnych, podporządkowanych państwu totalitarnemu).

Instytut Pamięci Narodowej

Zdjęcia pochodzą ze stron Instytutu Pamięci Narodowej – zobacz całą wystawę

NARODZINY DEMONA – ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

Ekshumacja ofiar czerwonego terroru z masowego grobu w Charkowie
Ekshumacja ofiar czerwonego terroru z masowego grobu w Charkowie
Ciało „białego” porucznika Bobrowa, któremu czekiści obcięli język i dłoń oraz zdarli skórę z nogi
Ciało „białego” porucznika Bobrowa, któremu czekiści obcięli język i dłoń oraz zdarli skórę z nogi

 

Feliks Dzierżyński i dowódca WCzK W. Manczew z grupą funkcjonariuszy
Feliks Dzierżyński i dowódca WCzK W. Manczew z grupą funkcjonariuszy

 

Feliks Dzierżyński z kierownictwem Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją (WCzK)
Feliks Dzierżyński z kierownictwem Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją (WCzK)
Dora Jewlińska, funkcjonariusz Oddziału Egzekucyjnego Czeka w Chersoniu, osobiście zamordowała 400 „białych” oficerów
Dora Jewlińska, funkcjonariusz Oddziału Egzekucyjnego Czeka w Chersoniu, osobiście zamordowała 400 „białych” oficerów

 

Włodzimierz Lenin i Józef Stalin w Gorki
Włodzimierz Lenin i Józef Stalin w Gorki
Grupa bosych „bezprizornych”
Grupa bosych „bezprizornych”

 

Kobiety z nagimi, wygłodzonymi dziećmi
Kobiety z nagimi, wygłodzonymi dziećmi

 KOLEKTYWIZACJA

Zebranie kobiet w Karasiwce (obwód charkowski) „popierające” utworzenie kołchozu
Zebranie kobiet w Karasiwce (obwód charkowski) „popierające” utworzenie kołchozu

 

Mienie odebrane chłopom w czasie kolektywizacji w obwodzie donieckim w 1931 r.
Mienie odebrane chłopom w czasie kolektywizacji w obwodzie donieckim w 1931 r.

 

Sowiecki plakat propagandowy „Dzień żniw i kolektywizacji”
Sowiecki plakat propagandowy „Dzień żniw i kolektywizacji”

 ROZKUŁACZANIE

„Rozkułaczeni” chłopi opuszczają swoją wieś, obwód doniecki w 1931 r.
„Rozkułaczeni” chłopi opuszczają swoją wieś, obwód doniecki w 1931 r.

 

Aktywiści wiejscy wynoszą dobytek „rozkułaczanego” chłopa na Podolu w 1929 r.
Aktywiści wiejscy wynoszą dobytek „rozkułaczanego” chłopa na Podolu w 1929 r.

 

„Rozkułaczona” rodzina z resztką dobytku opuszcza swój dom w Udacznej, obwód doniecki
„Rozkułaczona” rodzina z resztką dobytku opuszcza swój dom w Udacznej, obwód doniecki

 

Sprzedaż dobytku „rozkułaczonego” Martynenki w Udacznej, obwód doniecki
Sprzedaż dobytku „rozkułaczonego” Martynenki w Udacznej, obwód doniecki

 NIEREALNE KONTYNGENTY

Aktywiści wiejscy przeszukujący zabudowania w poszukiwaniu zboża w 1933 r.
Aktywiści wiejscy przeszukujący zabudowania w poszukiwaniu zboża w 1933 r.

 

Przymusowa dostawa zboża do punktu skupu w Kaharłyku na Kijowszczyźnie w 1932 r.
Przymusowa dostawa zboża do punktu skupu w Kaharłyku na Kijowszczyźnie w 1932 r.

 

Poszukiwanie zboża ukrytego w chłopskim ogrodzie
Poszukiwanie zboża ukrytego w chłopskim ogrodzie

 

Józef Stalin i Łazar Kaganowicz, kierujący polityką, która doprowadziła do Wielkiego Głodu
Józef Stalin i Łazar Kaganowicz, kierujący polityką, która doprowadziła do Wielkiego Głodu

 REPRESJE WOBEC WSI

 

Uzbrojony aktywista wiejski pilnujący magazynu ze zbożem w obwodzie charkowskim w 1933 r.
Uzbrojony aktywista wiejski pilnujący magazynu ze zbożem w obwodzie charkowskim w 1933 r.

 

Opublikowany w gazecie dekret z 7 sierpnia 1932 r. przewidujący karę śmierci za kradzież mienia państwowego i spółdzielczego, nazywany „prawem pięciu kłosów”
Opublikowany w gazecie dekret z 7 sierpnia 1932 r. przewidujący karę śmierci za kradzież mienia państwowego i spółdzielczego, nazywany „prawem pięciu kłosów”

 

Komsomolec Iwan Kubenko konno patrolujący kołchozowe pola w czasie żniw w 1932 r.
Komsomolec Iwan Kubenko konno patrolujący kołchozowe pola w czasie żniw w 1932 r.

 WIOSNA 1933

Przesłuchanie chłopów, którzy zamordowali małego chłopca, aby go zjeść
Przesłuchanie chłopów, którzy zamordowali małego chłopca, aby go zjeść
Postanowienie prokuratorskie z 10 maja 1933 r. o umorzeniu postępowania w sprawie aktu kanibalizmu z powodu śmierci podejrzanej w więzieniu
Postanowienie prokuratorskie z 10 maja 1933 r. o umorzeniu postępowania w sprawie aktu kanibalizmu z powodu śmierci podejrzanej w więzieniu

26

Ciało człowieka zmarłego z głodu na ulicy w Charkowie w 1933 r.
Ciało człowieka zmarłego z głodu na ulicy w Charkowie w 1933 r.
Ciała ludzi zmarłych z głodu na ulicy w Charkowie w 1933 r.
Ciała ludzi zmarłych z głodu na ulicy w Charkowie w 1933 r.

ŻNIWO ŚMIERCI

Zwłoki zmarłych z głodu zbierano na ulicach miast
Zwłoki zmarłych z głodu zbierano na ulicach miast
Stos trupów przywiezionych na charkowski cmentarz
Stos trupów przywiezionych na charkowski cmentarz
Ciało zmarłej z głodu kobiety na ziemi, na której nie rośnie już nawet trawa
Ciało zmarłej z głodu kobiety na ziemi, na której nie rośnie już nawet trawa
Ciało zmarłego z głodu chłopa na ziemi, na której nie rośnie już nawet trawa
Ciało zmarłego z głodu chłopa na ziemi, na której nie rośnie już nawet trawa
Ciało zmarłego z głodu człowieka leżące przy wiejskiej drodze
Ciało zmarłego z głodu człowieka leżące przy wiejskiej drodze
Transport trupów na cmentarz
Transport trupów na cmentarz
Cmentarz z masowymi mogiłami zmarłych z głodu w Charkowie
Cmentarz z masowymi mogiłami zmarłych z głodu w Charkowie
Umierająca z głodu kobieta
Umierająca z głodu kobieta
Wychudzone ciało zmarłego z głodu
Wychudzone ciało zmarłego z głodu

DZIECI

Głodujący chłopiec
Głodujący chłopiec
Głodujące dzieci w sierocińcu na Połtawszczyźnie
Głodujące dzieci w sierocińcu na Połtawszczyźnie
Matka z umierającym małym dzieckiem
Matka z umierającym małym dzieckiem
Leżące pokotem umierające dzieci w jednym z „ośrodków wychowawczych”
Leżące pokotem umierające dzieci w jednym z „ośrodków wychowawczych”
Grupa dzieci w sierocińcu
Grupa dzieci w sierocińcu

PROPAGANDA SOWIECKA

Sowiecki plakat propagandowy „Wyrzucimy kułaków z kołchozów”
Sowiecki plakat propagandowy „Wyrzucimy kułaków z kołchozów”

 

44
Sowiecki plakat propagandowy ukazujący wszechmogącą rękę WCzK chwytającą kolejno:
kułaka, spekulanta, złodzieja, białogwardzistę i szpiega
Sowiecka fotografia propagandowa pokazująca szczęśliwą, uśmiechniętą kołchoźnicę w czasie żniw  w obwodzie dniepropietrowskim w sierpniu 1933 r.
Sowiecka fotografia propagandowa pokazująca szczęśliwą, uśmiechniętą kołchoźnicę w czasie żniw
w obwodzie dniepropietrowskim w sierpniu 1933 r.
Sowiecka karykatura faszystowskiego propagandzisty nawołującego o pomoc dla głodujących na Ukrainie niemieckich osadników, który stoi na umierającym z głodu bezrobotnym Niemcu
Sowiecka karykatura faszystowskiego propagandzisty nawołującego o pomoc dla głodujących na Ukrainie niemieckich osadników, który stoi na umierającym z głodu bezrobotnym Niemcu

UKRAIŃCY POZA ROSJĄ SOWIECKĄ WOBEC WIELKIEGO GŁODU

Ulotka wydana przez Ukraińców na obczyźnie informująca o latach głodu spowodowanych polityką władz sowieckich
Ulotka wydana przez Ukraińców na obczyźnie informująca o latach głodu spowodowanych polityką władz sowieckich

WALKA Z RELIGIĄ

 

Z cerkwi zamienianych na magazyny wynoszono obrazy i sprzęty liturgiczne
Z cerkwi zamienianych na magazyny wynoszono obrazy i sprzęty liturgiczne

 

Dzwon z katedry w Charkowie zarekwirowany przez aktyw robotniczy na pomoc dla głodujących
Dzwon z katedry w Charkowie zarekwirowany przez aktyw robotniczy na pomoc dla głodujących

 

Sowiecki plakat propagandowy przedstawiający religię jako jad zatruwający dziecko
Sowiecki plakat propagandowy przedstawiający religię jako jad zatruwający dziecko

 

Sowiecka karykatura wyśmiewająca papieża-Niemca Piusa XI (z mieczem ozdobionym swastyką),  który wystąpił w obronie religii prześladowanej w ZSRS
Sowiecka karykatura wyśmiewająca papieża-Niemca Piusa XI (z mieczem ozdobionym swastyką),
który wystąpił w obronie religii prześladowanej w ZSRS

 

Sowiecka karykatura wyśmiewająca papieża Piusa XI, który wystąpił w obronie religii prześladowanej w ZSRS,  nie zauważając płonących stosów Inkwizycji
Sowiecka karykatura wyśmiewająca papieża Piusa XI, który wystąpił w obronie religii prześladowanej w ZSRS,
nie zauważając płonących stosów Inkwizycji

 

Teofil Skalski (w środku), polski ksiądz, spędził kilka lat w sowieckich łagrach, w 1932 r. powrócił do Polski
Teofil Skalski (w środku), polski ksiądz, spędził kilka lat w sowieckich łagrach, w 1932 r. powrócił do Polski

 ROZPRAWA Z INTELIGENCJĄ

Tłum ludzi przed halą, gdzie odbywał się pokazowy proces
Tłum ludzi przed halą, gdzie odbywał się pokazowy proces

 

Mychajło Hruszewski, otwierający oficjalne spotkanie naukowców, został oskarżony o działalność wywrotową
Mychajło Hruszewski, otwierający oficjalne spotkanie naukowców, został oskarżony o działalność wywrotową

 

Okładka książki „Ludzie-sabotażyści”
Okładka książki „Ludzie-sabotażyści”

 UJAWNIANIE PRAWDY

Okładka książki R. Kuśnierza, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933)
Okładka książki R. Kuśnierza, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933)

 

 

Okładka książki R. Conquesta, Harvest sorrow
Okładka książki R. Conquesta, Harvest sorrow

 

Okładka książki Najblizszij złoczin Kremla
Okładka książki Najblizszij złoczin Kremla

 

Plakat informujący o demonstracji organizowanej w Waszyngtonie 2 października 1983 r., w 50 rocznicę Wielkiego Głodu
Plakat informujący o demonstracji organizowanej w Waszyngtonie 2 października 1983 r., w 50 rocznicę Wielkiego Głodu

 

Publikacje w zachodniej prasie na temat głodu na Ukrainie
Publikacje w zachodniej prasie na temat głodu na Ukrainie

(1849)

Chcesz podzielić się z Czytelnikami portalu swoim tekstem? Wyślij go nam lub dowiedz się, jak założyć bloga na stronie.
Kontakt: niezlomni.com(at)gmail.com. W sierpniu czytało nas blisko milion osób!
Dołącz, porozmawiaj, wyraź swoją opinię. Grupa sympatyków strony Niezlomni.com

Redakcja serwisu Niezłomni.com nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Korzystając z formularza, zgadzam się z polityką prywatności portalu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.