Portal informacyjno-historyczny

Tag

Kłuszyn

Prof. Andrzej Nowak o tym, że nie wolno kapitulować – chyba, że zgadzamy się na rolę „maszkary”. Na przyjęcie tej roli nie pozwala nam nasza wielka wolnościowa tradycja, tradycja wspaniałej niezgody na zniewolenie

w Idee

Lech wzbudzony Swawola się rozrosła, krzywda ząb zaostrzyła, Płacz szczyrości cnotliwej potwarz zastąpiła; Wstyd swe oczy utracił, niewola w wolności Prawu ręce odcięła i sprawiedliwości.…

Czytaj dalej

Idź na górę