Niezłomni.com

Jest decyzja w sprawie transseksualistów w polskiej armii. Anna Grodzka zachwycona

Jak poinformował portal Defence24, nowy projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybie postępowania wojskowych komisji lekarskich transseksualizm nie jest już czynnikiem, który powoduje niezdolność do służby wojskowej.

To wynik dostoowania przepisów do wytycznych raportu Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) na temat Polski. Do tej pory transseksualiści dostawali kategorię E, uniemożliwiającą służbę. Teraz doszło do korekty.

Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia. Analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej — transseksualizm.

– tłumaczą autorzy projektu.

To zielone światło dla transseksualistów w Wojsku Polskim

– podsumowuje Defence24. Transseksualiści służą m.in. w armii Kanady, Australii, Niemiec czy Francji, a próba zablokowania ich służby w wojsku USA przez Donalda Trumpa spotkała się z ogromną burzą medialną.

Tymczasem taka decyzja w Polsce budzi pozytywne komentarze w środowisku LGBT.

Jestem bardzo pozytywnie zdziwiona, że PiS w tej kwestii stara się postępować zgodnie z trendami, jakie obowiązują w UE. Mam nadzieję, że to prawo, które przeciwdziała dyskryminacji grupy osób, zostanie uchwalone

– powiedziała w rozmowie z PAP.