Portal informacyjno-historyczny

Dowódca obrony Lwowa w listopadzie 1918: ,,Przygniatająca większość żydów wschodniogalicyjskich w ogólności, a lwowskich w szczególności stanęła wyraźnie i stanowczo po stronie ukraińskiej”

[...] wojsko polskie musiało tu stoczyć krwawą, rzeczywistą walkę z wrogiem stokroć gorszym, niż zewnętrzny. Podkreślę, że był to okres, w którym nad uratowanym, zdawało się, Lwowem zawisła groza najstraszniejsza,...

Czytaj dalej


Idź na górę