Maciej Kazimierz Sarbiewski - biografia i cytaty z twórczości Sarbiewskiego

Maciej Kazimierz Sarbiewski o Francuzach. ,,Wojennikowie są Francuzowie / I popędliwi / I natarczywi / Wzrostu małego…”Wojennikowie
Są Francuzowie
I popędliwi,
I natarczywi.
Wzrostu małego,
Statku lekkiego.
Czarny włos mają,
Nauk mijają.
Są uszczypliwi
I skokotliwi,
Zbytecznikowie,
Lubo starcowie.
Ozdobni w stroju,
Prędcy do boju.
Choć bez przyczyny,
Burzy się iny.
Więcej ich ginie,
Gdy się nawinie,
Pojedynkami
Niźli wojnami.
Niemęskie gesty,
Kurewskie kwesty.
Śmiech lub kwilenie,
Krasomówienie.

[1630 r.] tłum. Daniel Naborowski

(356)