Erik von Kuehnelt-Leddihn

Lewicowe rewolucje – francuska, bolszewicka i nazistowska – ukształtowały ostatnie 200 latTrzy całkowicie lewicowe rewolucje – francuska, bolszewicka i nazistowska – ukształtowały historię ostatnich 200 lat i sprawiły, że były one „Stuleciami G”: gilotyn, więzień, szubienic, komór gazowych i łagrów (ang. guillotines, gaols, gallows, gas chambers, gulags).

(353)