Michał Sopoćko - biografia i cytaty i słowa Michała Sopoćki

Błogosławiony Michał Sopoćko: Umarłym jest każdy, kto…Umarłym jest każdy, kto tylko dla świata żyje, pracuje, tworzy, szuka ziemskiej chwały…

(to) tragedia życia ziemskiego, życia światowego, życia niedowiarków”

(262)