Aleksander Wielopolski - biografia i cytaty Aleksandra Wielopolskiego

Aleksander Wielopolski: ,,Wśród wspomnień wyrytych głęboko w świadomości Polaków jest…”Wśród wspomnień wyrytych głęboko w świadomości Polaków jest wspomnienie więzów łączących ich los z interesami Europy.

Tym bardziej zatem są zdecydowani uczynić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić niepodległość ojczyzny, tym bardziej są skłonni, urządzając własne sprawy, nie zaniedbać ogólnego interesu i życzeń mocarstw zaprzyjaźnionych. Im mniej obojętności na tę sprawę okaże Europa, tym silniejsze oraz niezniszczalne będzie u nich to uczucie, i tym większe będzie prawdopodobieństwo, iż wypadki, których teatrum niedawno była Polska, doprowadzą do sytuacji trwałej i ustalonej, równie zbawczej dla Europy jak i dla samej Polski.

do lorda Palmerstona, 8 marca 1831 r.

(1314)