Adam Jerzy Czartoryski

Adam Jerzy Czartoryski: W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie…W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie.

Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie

(514)