Jak potoczyłaby się II wojna światowa, gdyby Wielka Brytania i Francja przyszły Polsce na ratunek [WIDEO]

Jak potoczyłaby się wojna, gdyby Francja i Wielka Brytania pomogły Polsce? Poniżej porównanie potencjałów militarnych obu stron.