Portal informacyjno-historyczny

Kategoria

Zagranica - strona 2

To miało być preludium do III wojny światowej. Wbrew wszelkim wyliczeniom USA, 29 sierpnia 1949 przeprowadzono udaną próbę sowieckiej bomby atomowej. ” Groźba czerwonego sztandaru na wieży Eiffla była jak najbardziej realna”

w Zagranica

Wybuch amerykańskiej bomby atomowej był szokiem dla Stalina. Na rozwój sowieckiego programu atomowego przyznano nieograniczone środki, a nadzór nad nim zlecono wszechpotężnemu Ławrientijowi Berii. Gdy…

Czytaj dalej

Idź na górę