Niezłomni.com

George Soros trafił do podręczników, z którego korzystają polscy uczniowie. Jest przedstawiany jako ,,przyjaciel świata”, który rozwiązuje jego problemy

Nawet ucząc się języka angielskiego Polacy mogą poznać George’a Sorosa. Znany finansista został zaprezentowany na kartach podręcznika wydawnictwa ,,Pearson Longman” jako ,,przyjaciel świata”, który ,,rozwiązuje jego problemy”.

,,New Total English” to kurs dla dorosłych uczących się angielskiego i jest bardzo popularny w Polsce – korzystają z niego liczne szkoły językowe. Tekst o Sorosu jest w zeszycie ćwiczeń – uczniowie muszą go przeczytać, przeanalizować zdanie po zdaniu, aby udzielić prawidłowych odpowiedzi. Dowiedzą się m.in. że to inteligentny człowiek, który urodził się w Budapeszcie i szybko się wzbogacił. Czytamy również, że zrozumiał, jak funkcjonują rynki finansowe i jednego dnia zarobił 1,1 miliarda dolarów.

Soros stworzył instytucje, mające na celu rozwiązywanie problemów w zakresie zdrowia, edukacji, mediów i praw człowieka. Kosztują one 400 mln dolarów rocznie

– dowiadują się uczniowie w tekście opatrzonym nagłówkiem ,,Przyjaciele świata”.

Jak widać, nawet niekoniecznie zainteresowani ludzie dowiedzą się wiele dobrego o słynnym filantropie z USA…