Niezłomni.com

Dziennikarze alarmują: amerykański Senat właśnie przyjął ustawę, przed którą ostrzegano od dawna. Cios dla Polski, świetna wiadomość dla światowych organizacji żydowskich

Amerykański kongres przyjął ustawę, która przewiduje, że Departament Stanu ma oficjalnie wspierać ,,organizacje międzynarodowe zrzeszające ofiary Holokaustu” i kanałami dyplomatycznymi będzie pomagał w odzyskaniu pozostawionych bezpotomnie nieruchomości.

Polskie prawo zakłada, że bezpotomna śmierć ofiar Holokaustu spowodowała, że ich mienie przeszło na rzecz Państwa Polskiego. Tymczasem ustawa ,,Justice for Uncompensated Survivors Today” odwołuje się do tzw. Deklaracji Teresińskiej z 2009 roku. Wtedy to przedstawiciele 46 państw rozmawiali na temat zwrotu nieruchomości należących przed wojną do Żydów, którzy zostali zabici przez Niemców w trakcie Holokaustu. Obecna ustawa jest swoistym ,,aktem wykonawczym” tej Deklaracji (Polska jest jej sygnatariuszem).

Departament Stanu może z mocny prawa kanałami dyplomatycznymi podejmować czynności, których celem będzie „odzyskanie” takiego mienia.

O sprawie napisał również publicysta Stanisław Michalkiewicz:

12 grudnia br. Senat Stanów Zjednoczonych aprobował Act S.447, znany jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Otwiera to drogę do przekazania go pod rozwagę Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Jeśli zostanie on przez Izbę Reprezentantów zatwierdzony, to stosowna dokumentacja może trafić na biurko prezydenta Donalda Trumpa, a po podpisaniu ten akt stanie się obowiązującym w USA prawem. Stwarzałby on pozory legalności dla przejmowania przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu tak zwanego „mienia bezspadkowego”, to znaczy – znajdujących się w Polsce nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa, albo własność samorządów terytorialnych.

źródło: Niewygodne.info.pl / Congress.gov