Przysięga Armii Krajowej Przysięga Armii Krajowej

Przysięga Armii Krajowej. ,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej…”Przysięga Armii Krajowej. Tekst przysięgi.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tekst wypowiadany przez odbierającego przysięgę

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu” Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12 grudnia 1942 r. przez Komendanta Głównego A.K. generała „Grota”

(1147)