fot. twitter.com/7Jarek

Prof. Chodakiewicz: Kim są Polacy. ,,Ci, którzy samoidentyfikują się jako Polacy, uznają polskość jako…”Ci, którzy samoidentyfikują się jako Polacy, uznają polskość jako kontynuację dokonań pokoleń, są Polakami.

Ci, którzy uważają, że polskość to wstyd i kompleks są post-Polakami, bowiem z polskości się wyalienowali. Ci, którzy uważali, że PRL to ich ojczyzna, są PRL-owcami, czyli chamokomuną, a kontynuując patologie postkomunistyczne wygenerowane pod sowiecką okupacją i funkcjonujące nadal, są post-PRLowcami, post-chamokomuną.

(635)