Piotr Rawicz odpowiedział na pytanie o różnicę między niemieckimi obozami koncentracyjnymi a Gułagiem„Nie widzi pan różnicy pomiędzy niemieckimi obozami koncentracyjnymi a Gułagiem?” – dziennikarka spytała we wczesnych latach 70. francusko-polsko-żydowskiego pisarza Piotra Rawicza.

„Oczywiście, widzę wiele różnic – odpowiedział Rawicz – zaczynając od tego, że niemieckie już nie istnieją”.

To był cios wymierzony w zachodnich lewaków, którzy ciągle sprzyjali Związkowi Sowieckiemu.

Irena Lasota, Złośliwe interpretacje Marca (,,Rzeczpospolita„)

(1192)