,,Pieniędzy od władz obcych nie chcą brać. Poglądy ideologiczne są naturalnie zupełnie odmienne od tych, którymi kieruje się polityka państwowa i partyjna w PRL…”W połowie 1959 r. Tadeusz Skarżyński (TW „Feliks”), niegdyś oficer NSZ pseud. „Bończa”, przyjeżdżający z kraju do kolegów we Francji, złożył doniesienie m.in. ze spotkań z Kazimierzem Gluzińskim (poziom „A”), Tadeuszem Totlebenem i Adamem Tokarskim, działaczami OP [Organizacji Polskiej) i „Ogniwa”.

Pisał:

„Środowisko ONRowskie na emigracji rozpadło się. Jego ideowi kierownicy są w słabej lub całkiem złej sytuacji materialnej i ze swoich osobistych zarobków nie mogą finansować ruchu. Pieniędzy od władz obcych nie chcą brać, rozumiejąc, że to jest związane z robotą przeciw obecnej Polsce, której to roboty nie chcą robić. Poglądy ideologiczne są naturalnie zupełnie odmienne od tych, którymi kieruje się polityka państwowa i partyjna w PRL. Tam idealizm związany z katolicyzmem, tu materializm i socjalizm”.

(291)