,,Modlitwa obozowa”: ,,O, Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj!”O, Panie, który jesteś w niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z wszystkich stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz dom, nasz kraj.

O, Panie, usłysz skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Niemna, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew!

O, Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj…

[październik 1939]

(1766)