Walka o granice II Rzeczypospolitej 1919–1921 Walka o granice II Rzeczypospolitej 1919–1921

Józef Piłsudski: ,,Na Wschodzie […] są drzwi, które się otwierają i zamykają i zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy”W tej chwili Polska jest właściwie bez granic i wszystko co możemy w tej mierze zdobyć na zachodzie, to zależy od Ententy i o ile zechce mniej lub więcej ścisnąć Niemcy. Na wschodzie to inna sprawa; tu są drzwi, które się otwierają i zamykają, i zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy…

Józef Piłsudski do Władysława Baranowskiego 7 lutego 1919 roku przed jego odjazdem na paryską konferencję pokojową

(504)