,,Niebezpieczeństwo od Zachodu jest natury wyłącznie wojskowej, wschodnie grozi poza tym zniszczeniem wszystkiego, co Polak ma najdroższego…O ile […] niebezpieczeństwo mogące zagrażać nam od Zachodu jest natury wyłącznie wojskowej, o tyle wschodnie grozi poza tym zniszczeniem wszystkiego, co Polak ma najdroższego: ojczyzny, religii, honoru, godności osobistej i swobód obywatelskich

(450)