Ignacy Krasicki i ,,Ptaszki w klatce”: ,,Jam był wolny, dziś w klatce – i dlatego płaczę…”„Czegóż płaczesz? – staremu mówił czyżyk młody –
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”.
„Tyś w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce – i dlatego płaczę”.

Tematy: klatka, ptaki, wolność

(372)