Auschwitz zbudowano dla Polaków. Dzisiaj jest synonimem Holokaustu Auschwitz zbudowano dla Polaków. Dzisiaj jest synonimem Holokaustu / fot. Wikipedia

Dlaczego naprawdę zbudowano Auschwitz. Prawda, o której dziś nikt nie mówi. ,,Dzisiaj Auschwitz jest synonimem Holokaustu, ale zbudowano go po to, żeby…”Dziś Auschwitz kojarzony jest niemal wyłącznie z zagładą Żydów. Dlatego warto przypomnieć powody, dla których Niemcy zbudowali tam obóż. Pisze o tym niemiecki historyk Nikolaus Wachsmann w książce „Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych”.

Kilku jego współpracowników domagało się nowego KL „dla Wschodu”, by trzymać w ryzach ludność polską. Po długich debatach wybrano miejsce w prowincjonalnym polskim nadgranicznym Oświęcimiu, na południowy-wschód od Katowic […] Dzisiaj Auschwitz jest synonimem Holocaustu, ale zbudowano go po to, żeby umocnić niemieckie rządy nad Polską […] Jak widzieliśmy, Auschwitz założono z myślą o zwalczaniu nieposłuszeństwa i ducha oporu wśród ludności polskiej.

[…] Mimo aresztowań w całej okupowanej Europie obozy NIE NABRAŁY z dnia na dzień charakteru międzynarodowego; do lata 1941 roku cudzoziemscy więźniowie nadal stanowili dosyć NIELICZNĄ grupę. Był tylko jeden wyjątek – Polacy.

[…] W niektórych starych KL dla mężczyzn polscy więźniowie zaczęli po niedługim czasie dorównywać liczebnością więźniom niemieckim. W kobiecym obozie w Ravensbruck sytuacja wyglądała podobnie; w kwietniu 1940 roku ponad 70% nowo przybyłych stanowiły Polki. Widząc, jak w następnych miesiącach Ravensbruck zapełnia się coraz większą liczbą polskich kobiet, inne więźniarki zaczęły się zastanawiać, czy Hitler postanowił „całkowicie wytępić naród polski”.

za: Pitu-pitu.pl

(15598)