Adam Mickiewicz / fot. Wikipedia

Adam Mickiewicz w ,,Panu Tadeuszu” o patriotyzmie Polaków. ,,Bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny”Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,

Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.

(858)