Dziennik ,,ABC” w 1937 r.: ,,ZAIKS” dla Polaków czy ,,ZAIKS” dla żydów”,,ZAIKS” dla Polaków czy ,,ZAIKS” dla żydów” – artykuł z pisma ,,ABC” nr 362 (14 listopada 1937).

Nazwiska członków doskonale oświetlają politykę ,,ZAIKS-u”

Leży przede mną z ciężkim trudem zdobyty ,,Biuletyn Związku Autorów, Kompozytorów i Wydawców” ,,ZAIKS”.

Na okładce ,,władze ,,ZAIKS-u”:

RADA NACZELNA

Fryderyk Jarossy
Benedykt Hertz

ZARZĄD GŁÓWNY

Ludwik Starski
Henryk Wars
Emanuel Schlechter

ZARZĄDY SEKCYJ
Henryk Wars
Zygmunt Białostocki
Zdzisław Górzyński (Ginzburg)
Jan Adolf Hertz
Ludwik Starski
Emanuel Schlechter
Jerzy Jurandot

SĄD KOLEŻEŃSKI
Gustaw Beylin
Jan Lesman

Jak więc widzimy, w skład władz ,,ZAIKS’u” wchodzą niemal wyłącznie żydzi, których nazwiska podaliśmy wyżej. Niektórzy z nich (drukowani tłustym drukiem) zajmują po kilka stanowisk.

Jeżeli więc szary człowiek pokłóci się z p. Lesmanem z dyrekcji i w międzyczasie ma jakąś ważną sprawę w sądzie koleżeńskim, w którym decyduje p. Lesman, to z góry wiadomo, jaki obrót weźmie sprawa członka ,,ZAIKS-u”…

Tak samo będzie wyglądać każdy wniosek, każdy drobiazg, który musi przejść przez ,,zarządy sekcyj” do ,,zarządu głównego”.

Zaprotestuje Wars, Starski i Schlechter w ,,zarządzie sekcyj” i tenże sam Wars, Starski i Schlechter decydować będzie w ,,zarządzie głównym”.

Nie ma to jak organizować instytucje po żydowsku. Jak woźny zdecyduje, to dyrektor zaakceptuje, bo przecież to jedna i ta sama osoba…

Zapoznaliśmy czytelników ABC z ,,władzami” ,,ZAIKS-u”.

Niebawem ogłosimy listę członków ,,ZAIKS-u” żydów.

K. M.

ABC : pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkim R.12, nr 362 (14 listopada 1937) + dod.

(539)